Albania Social Briefing

For optimistic reports on the employment of Roma women, see, "Objektivat kryesore të strategjisë janë arsimimi, formimi profesional, punësimi dhe kujdesi shëndetësor për Romët, strategji për kujdesin e strehimin," Shekulli,…

Continue Reading
Close Menu